• <menu id="gikky"></menu>
 • <input id="gikky"><tt id="gikky"></tt></input>
  <dd id="gikky"></dd>
  <menu id="gikky"><strong id="gikky"></strong></menu>
 • 首頁成語詞語的意思

  寒脾(寒脾的含義)

  寒脾(寒脾的含義)


  【寒脾的拼音】:hánpí

  【寒脾的含義】:冬天的蜜脾。宋梅堯臣《書席語送馬御史》詩:“天意漫漫物自供,聞香能至是喧蜂,野人割蜜不須盡,留與寒脾作御冬?!?/p>

  【寒脾的繁體】:寒脾

  【寒脾的英文】:Coldspleen

  【含脾字詞語】:

  脾胃→→→脾泄→→→詩脾→→→脾臟→→→通脾→→→肝脾→→→青脾→→→脾味

  巢脾→→→寒脾→→→脾氣→→→脾寒→→→脾家→→→脾和→→→沁脾→→→脾析

  燥脾→→→子脾→→→脾臄→→→脾土→→→蜜脾→→→噪脾→→→脾大→→→宛脾

  石脾→→→脾憋→→→醒脾→→→心脾→→→虛脾→→→調脾

  【含寒字詞語】:

  寒蓬→→→寒鑒→→→祁寒→→→驅寒→→→寒芽→→→寒郊→→→寒菊→→→擋寒

  寒雰→→→戒寒→→→寒鄙→→→驟寒→→→冒寒→→→寒韻→→→寒餧→→→寒孟

  寒落→→→寒日→→→寒浞→→→寒悴→→→寒錫→→→寒庶→→→郊寒→→→心寒

  寒杵→→→寒心→→→祈寒→→→寒意→→→寒冰→→→寒縮→→→脾寒→→→寒烏

  寒潭→→→寒山→→→寒姿→→→寒濕→→→寒氣→→→寒艷→→→寒鴻→→→寒寺

  寒菜→→→初寒→→→單寒→→→寒橐→→→寒假→→→寒夜→→→寒鳴→→→沾寒

  赤寒→→→寒服→→→寒峭→→→烈寒→→→寒馥→→→寒粟→→→寒蓑→→→寒晶

  寒饑→→→寒烈→→→嚴寒→→→寒英→→→寒榮→→→齒寒→→→寒薄→→→寒青

  寒暖→→→寒暄→→→寒庖→→→寒浦→→→寒顫→→→寒痙→→→寒暉→→→寒勢

  寒蹇→→→霜寒→→→寒歌→→→羈寒→→→寒厲→→→寒岑→→→寒床→→→寒燠

  【含脾字成語】:

  不傷脾胃→→→凄入肝脾→→→虛脾假意→→→脾肉之嘆→→→沁人心脾

  感人心脾→→→鐫脾琢腎→→→沁入心脾→→→動人心脾

  【含寒字成語】:

  乍暖還寒→→→蕩為寒煙→→→膽顫心寒→→→送暖偷寒→→→饑寒交湊

  十寒一暴→→→膽破心寒→→→固陰沍寒→→→十載寒窗→→→衰草寒煙

  白屋寒門→→→寒心消志→→→冷面寒鐵→→→寒心銷志→→→祁寒溽暑

  令人寒心→→→歲寒松柏→→→寒花晚節→→→寒山片石→→→祁寒酷暑

  送暖偎寒→→→噓寒問暖→→→篩寒灑白→→→冰寒于水→→→衣取蔽寒

  心驚膽寒→→→寒來暑往→→→膽寒發豎→→→寒風侵肌→→→寒腹短識

  唇亡齒寒→→→心寒膽戰→→→寒底撈月→→→寒風刺骨→→→骨肉未寒

  春寒料峭→→→偷寒送暖→→→尸骨未寒→→→饑寒交至→→→破瓦寒窯

  風寒暑濕→→→冰寒雪冷→→→冰雪嚴寒→→→問寒問暖→→→心寒膽落

  林寒洞肅→→→膽戰心寒→→→神湛骨寒→→→祁寒暑雨→→→饑寒交切


  久久夜夜免费视频,中文精品久久久久人妻不卡,欧美嫩交一区二区三区,欧美日韩在线视频一区